Szkoła Podstawowa w Kuźni

Jubileusz 20-lecia nadania szkole imienia

,,Bądź sobą - szukaj własnej drogi"

Janusz Korczak

 16 czerwca obchodziliśmy jubileusz nadania szkole imienia. To dokładnie 20 lat temu ( w 1996r.) nasza szkoła otrzymała sztandar, na którym widnieją słowa ,,Bądź sobą- szukaj własnej drogi" i nadano jej imię Janusza Korczaka.  Uroczystość miała podniosły charakter.

Obchody jubileuszu zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz gminnych – burmistrz Marian Wielgosik i przewodniczący Rady Gminy – Jan Woldański. Na uroczystość przybyli też emerytowani pracownicy szkoły. Na wstępie wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn szkoły. Następnie p. dyrektor Elżbieta Nawrocka w swoim przemówieniu odniosła się do wydarzeń sprzed 20 lat. Była to okazja do wspomnień i podziękowania inicjatorce nadania szkole imienia, ówczesnej p. dyrektor  Marii Spychaj.  Następnie głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych dziękując pracownikom szkoły za pracę i wpajanie ideałów korczakowskich, Pan Burmistrz podkreślił rolę reprezentacyjną naszego sztandaru na uroczystościach  gminnych. Wśród oficjalnych wystąpień nie zabrakło chwil wzruszenia i łez.

 Z okazji Święta  Patrona przeprowadzono konkursy:  rysunkowy ,,Janusz Korczak – przyjaciel dzieci”  w oddziale przedszkolnym; wiersz o Januszu Korczaku w kl. I, II;  album ,,Janusz Korczak w cytatach” w kl. III, IV oraz pisemny na rozwinięcie wybranych  cytatów Janusza Korczaka w kl. V i VI. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami a za  wyróżnione prace otrzymali nagrody książkowe. Następnie uczczono pamięć Janusza Korczaka minutą ciszy  a przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową. Na uroczystości dokonano też zmiany pocztu sztandarowego  na następny rok. Kolejnym punktem jubileuszowej uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy IV i V pod kierunkiem p. M. Kaczyńskiej. Uczniowie przybliżyli nam życie i działalność  Janusza Korczaka. Podczas uroczystości pokazano fragmenty filmu z uroczystości nadania szkole imienia. Natomiast na wystawie można było podziwiać prace konkursowe uczniów oraz obejrzeć kroniki szkolne.