Szkoła Podstawowa w Kuźni

ZBIÓRKA KASZTANÓW I  ŻOŁĘDZI

W dniach 9 września – 16 października nasza szkoła brała udział w akcji zbiórki kasztanów i żołędzi  pt. „Chrońmy bogactwo lasów Wielkopolski” realizowanej w ramach projektu „Działania edukacyjne poświęcone ochronie bogactwa lasów Wielkopolski”. Konkurs na największą ilość zebranych owoców ogłosiło Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej. Niestety nie zdołaliśmy zająć jakiegoś znaczącego miejsca, ale organizatorzy i tak przewidzieli nagrody pocieszenia, a także postanowili uhonorować uczniów, którzy indywidualnie zebrali najwięcej kasztanów i żołędzi. Wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali upominki, natomiast dwie uczennice – Nadia Marcinkowska (kl. III) i Vaneska Kruk (kl. II) otrzymały nagrody i dyplomy za I i II miejsce w ilości przyniesionych zbiorów.

Ogółem zebraliśmy 869 kg kasztanów i żołędzi, co daje ok. 20,6 kg średnio na jednego ucznia.

Najwięcej owoców (w przeliczeniu na jednego ucznia) zebrały kl. II – III, drugie miejsce – kl. IV i trzecie – oddział przedszkolny.

Otrzymaliśmy również podziękowanie dla szkoły za aktywny udział w tej  dobroczynnej, ekologicznej akcji. Nasze zbiory pomogą zwierzynie z naszych lasów przetrwać zimę!