Szkoła Podstawowa w Kuźni

 

Podstawowe kierunki realizacji

polityki oświatowej państwa

w roku szkolnym 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

 

STATUT SZKOŁY

Program wychowawczo-profilaktyczny-kuznia

Nowa-podstawa-programowa-2017

RODO

Poradnik RODO

SZKOLNE PROCEDURY - BEZPIECZEŃSTWO