Szkoła Podstawowa w Kuźni

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

(na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy Prawo Oświatowe)

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

  2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy

    z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 

STATUT SZKOŁY

Program wychowawczo-profilaktyczny-kuznia

Nowa-podstawa-programowa-2017

RODO

Poradnik RODO

SZKOLNE PROCEDURY - BEZPIECZEŃSTWO