Szkoła Podstawowa w Kuźni

 

 

 

Powstanie szkoły

Szkołę w Kuźni wybudowano ok. 1901 r. Do szkoły uczęszczały dzieci z Kuźni, Piły i Nowolipska. Pierwszym nauczycielem tej szkoły był pan Pyzderski. Po nim pracowali: Pan Lucjan Adler, pan Szymon Baraszko, pani Helena Kamieńska, pani Maria Baraszkowa, pani Halina Piotrowiczówna i pani Stanisława Gałęcka.
W czasie wybuchu wojny rosyjsko- japońskiej w 1905 r. przerwy w nauce nie było. Podczas pierwszej wojny światowej w 1914 r. tereny tutejsze przeszły pod okupację niemiecką. Szkoła była nieczynna. Po czteroletniej przerwie z powstaniem Państwa Polskiego w dniu 11- ego listopada 1918 r. powstała i szkoła polska.

Lata 1918- 1939

Pierwszym nauczycielem, który pracował w tym okresie był pan Lucjan Adler, z którym pracował pan Jerzy Baraszko. Była to tzw. ,,dwuklasówka". W tym czasie nauka była zorganizowana w zakresie czterech oddziałów. do tutejszego rejonu szkolnego przyłączono również wieś Brudzewek odległą o 3 km. W czasie reorganizacji szkolnictwa w 1934 r. szkoła powszechna w Kuźni została zaliczona do szkoły kategorii drugiego stopnia z trzema nauczycielami. Posiadała sześć oddziałów w tym szósty oddział był dwuletni. Przed wybuchem wojny pracowali w tutejszej szkole: pan Jerzy Baraszko (kierownik szkoły), pani Maria Baraszkowa i pani Stanisława Gałęcka.

Okres wojenny

Po wybuchu drugiej wojny światowej szkoła była nieczynna. Niemcy zniszczyli szkolne ogrodzenie, maszt i wszystko co polskie. Zniszczono portrety, mapy, bibliotekę i wszystkie pomoce naukowe. W 1943 r. zorganizowano szkołę niemiecką, która była czynna do 1945 r. W styczniu 1945 r. rozpoczęła się ucieczka wszystkich Niemców z tych terenów. Po jakimś czasie przystopiono do otwarcia szkoły. Wrócił z Kalisza dawniejszy kierownik szkoły w Kuźni, ale ludność stanowczo sprzeciwiła się temu bo nie chciała, aby nauczycielem był człowiek korzystający przez cała wojną z niemieckich praw. Delegacja wsi u władz szkolnych w Kaliszu spowodowała to,że wkrótce przyjechał do Kuźni nowy nauczyciel, wprawdzie człowiek niewykwalifikowany w tym zawodzie, ale rozpoczął pracę.

Szkoła po wojnie

Z organizowana szkoła w okresie od kwietnia do lipca 1945 r. była prowadzona przez pana Lewandowskiego. Do szkoły wszystkich dzieci zgłosiło się 170. Otwarto najliczniejszy oddział pierwszy, potem drugi, trzeci i czwarty. Po zakończeniu roku szkolnego w 1945, w lipcu obywatel Lewandowski opuścił szkołę w Kuźni. Dnia 1 września 1945 r. otrzymali nominację do szkoły w Kuźni pan Stefan Durlik (kierownik szkoły) i jego żona Wacława Durlikowa jako nauczycielka. Uruchomiono dwie klasy gdzie uczniowie uczęszczali do czterech oddziałów.

Rok szkolny 1945/46

Po zapisie dzieci do szkoły rozpoczęła się nauka. 170 dzieci w wieku szkolnym i 20 osób starszych zaczęło uczęszczać na naukę do szkoły, przed i po południu na tzw. ,, Kurs Oświaty Dorosłych". Z dniem 1- go października zaczął przyjeżdżać na naukę religii Ojciec Wincenty- zakonnik z klasztoru Franiciszkanów w Choczu. Rejon szkolny jest dość rozległy. Należą do niego trzy duże wsie: Kuźnia, Piła, Brudzewek oraz część wsi Graniczki.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hymn Szkoły Podstawowej w Kuźni

1.

Nad Prosną jest nasz wspólny dom, 
tu stoi piękna, nowa szkoła.
Chodzimy do niej uczyć się 
codziennie dzwonkiem nas zaprasza.

refren:

To nasza szkoła, za nami czeka
tutaj jest gwarno dnia każdego, 
do niej śpieszymy z radością w sercu,
bo wiedzy jest nam ciągle mało. 

2.

Nauczyciele uczą nas
jak mądrze żyć, pięknie pracować.
Dobrze spędzony tutaj czas
w przyszłości będzie owocować.

refren:

Bo w naszej szkole, Bóg na nas czeka,
z wielką radością Go witamy.
On nam dziś wskaże, drogę człowieka-
Byśmy umieli zło omijąć.

3.

A w naszej szkole miło jest, 
żyjemy wszyscy w wielkiej zgodzie. 
Ponieważ wzorem dla nas jest
naprawdę wielki, dobry człowiek.

refren:

To Janusz Korczak- przyjaciel dzieci. 
Patronem naszej szkoły został, 
on swoje życie, za nie poświęcił 
pozostał wierny im do końca.

 

Sztandar Szkoły Podstawowej w Kuźni

Przednia strona sztandaru to pomysł uczniów i nauczycieli. Inspiracją były słowa naszego patrona:
,, Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, światło, zgoda, 
ale i coś jeszcze. Spojrzenie w przestrzeń, 
poczucie wolności-
otwarte okno.''

Janusz Korczak