Szkoła Podstawowa w Kuźni

 

 

Kierownictwo Szkoły Podstawowej w Kuźni:

1. Jerzy Baraszko- przed wojną

2. Stefan Durlik- 01.09.1945- 30.09.1951 r.

3. Wacława Durlikowska- 01.09.1951- 30.06.1952 r.

4. Maria Kaźmierczak- 01.09.1952- 30.08.1957r.

5. Seweryn Gałka- 01.09.1957- 31.08.1958r.

6. Wiesława Zdziebkowska- 01.09.1958- 17.08.1959r. 

7. Stefan Łochyński- 18.08.1959- 31.08.1967r.

8. Anna Jakóbczak- 01.09.1967- 31.08.1968r. 

9. Stefan Łochyński- 01.09.1968- 31.08.1972r. 

10. Zbigniew Raczyński- 01.09.1972- 31.08.1973r. 

11.Anna Jakóbczak- 01.09.1973- 31.08.1984r. 

12. Maria Spychaj- 01.09.1984- 31.08.2007 r.

13. Elżbieta Nawrocka- 01.09.2007 r. - 31.08.2017 r.

14. Ewa Jabłońska - 01.09.2017r.