Szkoła Podstawowa w Kuźni

 

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kuźni przystąpiła do projektu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym realizatorem programu jest Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, a partnerami Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Fundacja Pro Cultura.

 

 

Projekt „KoderJunior” obejmuje przeszkolenie nauczycieli i wsparcie ich we wdrażaniu innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach 1 – 3.

Nauczyciele p. Renata Cieślak, p. Monika Szablewska, p. Teresa Szymańska  realizują 15 dwugodzinnych zajęć ze swoją grupą (w tym jedne poza szkołą w innowacyjnym Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab w Poznaniu) na bazie scenariuszy przygotowanych przez partnerów projektu – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W ramach realizacji projektu szkoła została wyposażona w sprzęt komputerowy, multimedialny i pomoce dydaktyczne (m.in. klocki, roboty, gry) potrzebne do przeprowadzenia zajęć z uczniami.

Do tej pory odbyło się sześć zajęć, podczas których dzieci uczyły się planowania, elementów programowania, przedstawiania czynności w postaci schematu blokowego, nauczyły się tworzyć warunki, instrukcje, rozwiązywały sytuacje problemowe, zaprojektowały grę planszową z zakodowaną instrukcją, korzystając z gry Scottie Go, nauczyły się pisać program o podwyższonym stopniu trudności używając nowych poleceń.

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, które sprawiają im bardzo dużo radości.

Mon1

Mon2

Mon3

Mon4

mon6

Mon5

 

jk4

jk3

kj1