Szkoła Podstawowa w Kuźni

 GÓRA GROSZA

GÓRA GROSZA

W tym roku szkolnym , podobnie jak w poprzednich latach  nasza szkoła wzięła udział w XVIII  już edycji  akcji GÓRA GROSZA  organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, której  partnerowała Poczta Polska.  W akcję włączyła się cała społeczność szkolna a koordynowało ją działające przy szkole Szkolne  Koło Wolontariatu. We wszystkich  salach wystawiono puszki, do których uczniowie  i przedszkolaki wrzucali grosiki i nie tylko. Akcja trwała  od 27 listopada 2017r. do 2 stycznia 2018r. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom, które nie wychowują się w domach rodzinnych. Udało nam się w sumie zebrać  256,05zł. Jak co roku wszystkie  klasy i OP rywalizowały ze sobą  o to, która klasa zbierze największą sumę.  Oddział Przedszkolny zebrał co prawda najwięcej, bo 95,48zł, ale w przeliczeniu na jednego ucznia bezkonkurencyjna okazała się klasa czwarta, w której każdy uczeń dołożył średnio do Góry aż 24,28 zł!

Oto wyniki pozostałych klas:

Klasa I – 18,72zł

Klas III – 18,60zł

Klasa IV -72,84zł

Klasa V – 46,51zł

Klasa VI/VII – 3,90zł

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się do akcji, szczególne podziękowania dla babci naszych uczniów, która uszyła worki na uzbierane grosiki oraz pani Magdzie za pomoc w przygotowaniu pieniędzy do przesyłki.

 

 

 

 

Akcja „Opatrunek na Ratunek”

 W dniach od 30 października do 22 grudnia nasza szkoła brała udział  w akcji „Opatrunek na Ratunek” organizowanej przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Misso w Poznaniu. Akcja miała na celu wesprzeć  misyjne szpitale w Afryce i pomóc najuboższym mieszkańcom świata. Szkolne Koło Wolontariatu działające przy naszej szkole ogłosiło zbiórkę materiałów opatrunkowych – bandaży, gaz, plastrów, rękawiczek jednorazowych, igieł i strzykawek. Udało się zebrać cały karton tych materiałów. Zostały one starannie zapakowane   i wysłane na adres fundacji. Wszystkim, którzy poparli tę akcję i ją wspomogli z całego serca dziękujemy.

 

 Podziel się radością na Święta Bożego Narodzenia

W dniach 11-15 grudnia 2017r. uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem p. S. Świątkiewicza, włączyli się w okołoświąteczne działania na rzecz potrzebujących. W zaciszu szkolnych klas powstawały piękne kartki świąteczne. Radosny klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia sprzyjał wykonywaniu kartek bożonarodzeniowych, które powędrowały do podopiecznych Pleszewskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Do wykonania użyto między innymi koronek, brokatu, gotowych materiałów dekoracyjnych, wełny, modeliny, waty, pisaków, a także innych materiałów plastycznych. Społeczność szkolna pamiętała także o wykonaniu wspólnej kartki dla Klaudii Stawickiej, która uczęszczała do naszej szkoły. Tym działaniem uczniowie, razem z nauczycielami i pracownikami naszej placówki, chcieli pokazać, że pamiętają o absolwentce, która zmaga się z chorobą. Uczniowie swoimi działaniami uczyli się okazywać radość oraz bezinteresowną pomoc drugiemu. O ile piękniejsze są Święta Bożego Narodzenia, gdy drugiemu okazuje się uśmiech i radość. 

 

MARZYCIELSKA POCZTA

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni wspierani przez panią Monikę Szablewską po raz pierwszy wzięli udział w Ogólnopolskiej akcji MARZYCIELSKA POCZTA. Polega ona na pisaniu tradycyjnych kartek i listów do ciężko chorych dzieci. Na lekcjach bibliotecznych uczniowie wybrali dziecko, któremu chcieliby przesłać kartkę świąteczną. Wszyscy zapoznali się z historią i zainteresowaniami swojego wybranka. Napisali piękne życzenia, zaadresowali koperty i wysłali do adresatów.

Mamy nadzieję, że te piękne życzenia się spełnią, a ciepłe słowa wywołają uśmiech na twarzach naszych nowych kolegów i koleżanek, by choć na chwilę zapomnieli o szarej codzienności.

 

*******************************************************************************************************************************************

................................................................................................................................................................................................................................

 

POMÓŻ KLAUDII WRACAĆ DO ZDROWIA!!!

W tym roku szkolnym zbieramy nakrętki plastikowe

dla naszej chorej koleżanki – Klaudii. 

 

Wspierając leczenie Klaudii można także poprzez wpłatę 1% podatku KRS 0000023852 Fundacja Pomocy Dzieciom z dopiskiem Klaudia Stawicka

 

Puszki i makulaturę zbieramy na nasze potrzeby!!!

 

 

PRZYNIEŚZGŁOŚ WYCHOWAWCYZBIERAJ PUNKTY,

WYGRAJ NAGRODĘ DLA SIEBIE I SWOJEJ KLASY.

 

TERMINY ZBIÓRKI MAKULATURY:

15 września 2017

6 października 2017

9 listopada 2017

8 grudnia 2017

4 stycznia 2018

2 marca 2018

5 kwietnia 2018

11 maja 2018

 8 czerwca 2018